Identifiera ledarna bland dina spelare

Att hitta rätt ledare och utse rätt ledare är viktigt för att din grupp ska prestera som bäst. Om du låter fel personer vara ledare kan det påverka gruppens prestanda som helhet, men även det omvända gäller. Tar du en bra ledare...

Läs mer