Förlovningen som lade grunden till en Snäll familj.